In dankbare herinnering aan Chancey (Jolande). De ontwerpster van dit logo.

D.d. 16 augustus staat er In het logo nog steeds 'rivka.nl' Dit moet zijn 'rivka.eu' als u de website opzoekt. Echter om sentimentele reden houd ik dit logo er nog gewoon in als logo van de website.

 

 


Rattery R&R


September 2002 gestart.
Tot op heden actief.Klikt u voor het menu van deze website op ons logo bovenaan deze pagina.


Welkom op deze website.


Hieronder kunt u de laatste update vinden en wat eerste informatie. Wij zijn een rattery die op grond van liefhebberij en waardering voor de rat, onze ratjes fokken. Door de jaren heen is onze website uitgegroeid tot een grote website met alles wat wij in de loop van de jaren tegengekomen zijn binnen onze hobby. Hierdoor zou u misschien de indruk kunnen krijgen dat we een bedrijfsmatige rattery zijn; dat is juist niet wat we zijn! We proberen alleen te delen met anderen wat we weten, omdat het onze mening is dat je kennis moet delen en niet voor jezelf moet houden. Kennisoverdracht is noodzakelijk om goed bezig te zijn met een hobby. (Een papiertje zeg niet alles helaas (!) zoals de Partij voor de Dieren zo graag wil in 2020 voor al bestaande ratteries...)

 

24 juli 2017

Momenteel hebben we wat ratjes in de vakantie-opvang zitten. We hebben binnenkort weer twee nestjes in de planning staan. Wrs. geen spectaculaire kleurtjes (wrs. voornamelijk agouties) maar wel ratten die komen uit ouders met een (bewezen) goede achtergrond. We maken hiermee een terugslag naar een man van vijf generaties geleden met een enorm gaaf karakter. Dit zal helaas (gezien zijn leeftijd) zijn laatste dekking worden.

Alle fokgeschikte Huskies zijn inmiddels verhuist naar een andere rattery, die door gaat met deze dieren. Wilt u in de toekomst Huskies, dan zal ik op tijd moeten weten dat u graag Huskies wilt, want ze zitten erg ver van huis. Ik kan wel altijd voor u vragen of er babies beschikbaar zijn. In de regel zal dat dan samen moeten vallen met de keuringsdagen in Houten of elders.

Reserveringen voor ons nestje in augustus lopen via rattery Rivka. Hierover later meer op deze website en op FB.


4 mei 2017

Vandaag is er een documentje on-line gezet dat gaat over "de eerste aanschaf van spulletjes voor uw ratten en hoe te handelen op het moment van thuiskomst met uw ratjes" en daarna. Hierin zijn een aantal gedachten en tips opgenomen. Doet u hier iets mee alstublieft als het uw eerste ratjes zijn die u bij ons komt halen (of ergens anders, dat is natuurlijk ook mogelijk). We zijn er niet alleen voor onze eigen dieren, maar willen graag informatie geven (en mogelijke een helpende hand bieden) bij het houden van deze mooie beestjes.8 april 2017

Onze ratterynaam is vanaf vandaag in afgekorte vorm op Faceboek te vinden : Rattery R&R. Dit omdat we hiermee onze ratterynaam gelijk trekken aan de naam die we standaard gebruiken op shows. De ratterynaam blijft gewoon bestaan zoals die is voor eigen gebruik.

8 maart

Als u van ons gewend bent dat we regelmatig Huskies fokken, dan moet ik u helaas meedelen dat we daar in principe mee gestopt zijn, maar als er nog Huskies uit de nesten gereserveerd kunnen worden, dan hoort u dat van ons. De reden voor het stoppen met Huskies hebben we op de volgende pagina toegelicht. Onze mening is dat het karakter en de gezondheid van een rat niet afhangt van de kleur van het vachtje, een bruine rat (de rat met een agouti-vachtje, zoals deze ook in het wild te vinden zijn) kan ook heel erg lief en slim zijn. Wat een rat kan zijn als huisgenootje, hangt van andere factoren af als de kleur van het velletje. Een goede gezondheid en een goed karakter zijn veel belangrijker.

Als u belangstelling hebt voor onze rittens, kunt u ons altijd een mailtje sturen. Contactinformatie is te vinden bij Contact

We hechten erg aan de privacy van u en onszelf en dit houdt in dat we geen informatie op de website zetten van wie er bij ons gereserveerd heeft etc. Informatie die uigewisseld wordt tussen u en ons, vinden wij vallen onder persoonlijke privacy (aan twee kanten). Sociale media is leuk, maar ook dat is iets van het laatste jaar. We hebben het jaren zonder gedaan. Desondanks hebben we dan nu ook een Facebook-account: Rattery R&R

We zouden u willen aanraden om uzelf een beetje in te lezen over het houden van ratjes, als u deze beestjes nog nooit hebt gehad als huisdier en een reservering bij ons (of bij iemand anders) heeft lopen. Dat geeft u enig idee over wat het houden van ratten inhoudt en voorkomt impuls-aankopen..

Bij uitplaatsing van de rat(ten) is het niet "uit het oog uit het hart". Wij vinden betrokkenheid bij de dieren waar het om gaat, (para) medische kennis en kennis van goede voeding belangrijke speerpunten van een rattery of hobbyfokker, die niet mag ontbreken als je jezelf ziet als iemand die het beste voor heeft met de dieren (waar je toch een groot deel van de dag mee bezig bent). We geven u graag advies bij ziekte (we hebben vanaf 1994 - 1999 ratten opgevangen met allerlei medische problemen, met een min of meer alternatieve achtergrond; tot we overgingen op het fokken van gezonde dieren in 2002) en ook kunnen we u op weg helpen met goede voeding voor uw dieren, waardoor uw dieren gezonder blijven. Al deze kennis is sinds 2002 opgebouwd.

Wij verkopen bij voorkeur niet op basis van keuze voor lieve snoetjes van de rittens. Dat is niet omdat we u niets gunnen, maar de eerste reactie van de rat naar de eigenaar toe (en omgekeerd) is belangrijk. Ook geven wij geen rittens mee voor derden aan reserveerders die hier rittens komen halen. Te vaak hebben we gezien in het verleden dat beiden niet werken. Je moet echt zien wat de reactie van de rat is op de baas en een eventuele groep ratten (als een ritten hier aan gekoppeld moet gaan worden). Dat koppelen doen we graag samen met u, om te voorkomen dat er problemen mee kunnen ontstaan als u niet op de hoogte bent van 'hoe dat werkt'. Als er nu iemand zou komen die zomaar een onbekende in uw huis neer zou zetten met de woorden: "Dat is je nieuwe huisgenoot." zou u daar ook niet blij mee zijn. : ( Datzelfde geldt voor de ratten. Ze hebben een persoonlijkheid en hebben zo hun voorkeuren. Bent u bekend met ratten en vertellen we u weinig nieuws, dan vinden we het heel prettig om te weten dat we onze rittens goed uitgeplaatst hebben en dat we daar samen met u goed naar gekeken hebben.


Vers kwalitatief goed voer voor onze dieren


Elke maand halen we vers voer op bij de groothandel. We slaan met een aantal mensen tegelijk voer in en verdelen dit onder een vaste groep mensen. Dit betekend dat iedereen het voordeel heeft van relatief goedkoop voer, zonder tussenhandel. De kracht van goed voer voor dieren ligt in de diversiteit van de verschillende producten en omdat te realiseren op betaalbare basis, willen we niet afhankelijk zijn van een fabrikant die bepaald wat er in het dierenvoer gaat wat wij onze dieren geven. Tot op heden hebben we gezien dat onze gedachten kloppen. Dieren die weinig tot geen voedingstoffen tekort komen, groeien beter uit en hebben een betere weerstand. Alles komt vers van de fabriek uit Duitsland (of van de Nederlandse tak hiervan). De toekomstige eigenaren van onze ratten en de ratten zelf profiteren hier het meeste van, omdat de rittens een perfecte start meekrijgen vanaf het moment van de conceptie tot ze het nest verlaten.

Vooral de kruiden helpen u uw dieren gezond te houden. Het geldt als een waardevolle aanvulling op het voer, wat vertaald wordt in een goede gezondheid en kan ingezet worden als preventie voor aandoeningen en wanneer er iets met uw rat aan de hand is. Echter een dierenarts kan altijd nodig zijn als u het hiermee niet redt.

Dit doen wij mede omdat dierenvoeder uit een dierenwinkel al een tijdje op een zolder gelegen kan hebben en daardoor
al teruggelopen kan zijn in voedingswaarde. Vijf maanden geldt als een halfwaardetijd.

De prijs voor een kilo basisvoer (geen kruidenvoer an sich, zitten wel kruiden in, de kruidenmix is 100 % kruiden) is 2,25 euro per kilo en de 100% kruidenmix is per kilo 9,40 euro. We houden de prijs zo laag mogelijk door met zoveel mogelijk ruwere kruiden te werken, in plaats van fijn versneden kruiden. De ratten hebben hier totaal geen probleem mee, integendeel, het wordt eigenlijk nog veel meer gewaardeerd. In dit voer zit verschrikkelijk veel.

Wilt u kruiden en goede basisvoeding voor uw dieren, met ons mee te bestellen ? Dat kan, stuurt u ons hier even een mailtje over? We doen dit onder het principe 'Gelijke monniken, gelijke kappen.' U betaalt dus niets meer dan wij doen, alleen de vervoerskosten zijn doorgerekend over de totale kilo's voer die elke maand besteld wordt. Hiervoor krijgt u volwaardig voer wat vers van de fabriek komt en niet al een hele tijd op een stelling in een winkel heeft gelegen.

Tevens graag uw aandacht voor een onderzoek van een universiteit in Oregon over suikers en vetten in voeding.

Onze groothandel: De Baroen in AalsmeerHet verschil tussen een rat uit een rattery en uit de groothandel

Hierbij (vooraf) aangetekend dat er ook enkele grotere fokkers zijn die heel goed weten wat ze doen, medische kennis hebben en goed voor hun dieren zijn. De bakken worden regelmatig verschoond en er wordt goed nagedacht over de vervolgstappen in de vervolglijnen !!!

Het verschil tussen een ratteryrat en een rat uit de dierenwinkel bestaat hieruit dat:
1. Een rat die geboren is in de groothandel, niet op jonge leeftijd met mensen in aanraking komt, anders dan 'alleen maar voor voer' en (vaak nog te jong ook) op het moment dat ze bij hun moeder worden weggehaald om verkocht te worden. Bovendien mag het voer ook niet duur zijn, omdat het 'winstgevende anders van de fok afgaat....' Dus beoordeelt u zelf maar wat hiervan de consequentie is.
2. De huisvesting is een bakje van 30x40 cm waar een moedertje nauwelijk veel ruimte heeft om haar eigen ding te kunnen doen en als de rittens groot zijn, is het bakje veel te klein.
3. Er geen emotioneel menselijk contact is.
4. In veel gevallen is er geen achtergrond bekend van deze dieren.
5. Vrouwtjes teveel nesten achter elkaar krijgen (wat de rittens niet ten goede komt) en als ze 'uitgemolken zijn' verdwijnen ze uit het bedrijf, omdat ze 'niet meer winstgevend zijn'. U mag zelf invullen wat er dan mee gebeurd.


Een officiëel universitair onderzoek heeft aangetoond dat stress
de patronen van het DNA van jonge dieren al voor de geboorte aantast (in negatieve zin !!). Wat doet teveel jongen in een korte tijd voor een rattenvrouwtje en een minder goede verzorging (doordat een dier slechts gezien wordt als 'iets waar je geld mee kan verdienen en niet écht daadwerkelijk in geïnteresseerd zijn in het beestje zelf met alles wat daarbij komt kijken) met het karakter en de gezondheid van het dier voor de rest van z'n leven en met de jongen die hier uit geboren worden? Dit is niet vergelijkbaar met het opgroeien van ratten in een rattery, waar veel aandacht is voor de babies en de moeder (als een rattery hier bewust voor kiest en tijd voor vrij maakt). Het contact met mensen op jonge leeftijd (zo ergens van een week of twee) geeft een vertrouwensbasis voor de jonge dieren naar mensen toe. Dit is de de eerste inprentperiode. Hij of zij zal zich emotioneel veel meer aan u kunnen hechten als hij weet wat het betekend om zich aan mensen 'te kunnen hechten'. Deze ratten hebben een enorme voorsprong op het gebied van de algemene gezondheid, conditie en op sociaal gebied.


Wij zijn onze eigen opvang voor onze eigen ratten!

Ratjes die terugkomen plaatsen wij zelf weer uit. Bij uitplaatsing is ons verzoek ook altijd om de dieren bij ons terug te brengen als u er niet meer voor kunt of wilt zorgen door omstandigheden. Wij laten onze dieren niet aan de opvang vervallen als het aan ons ligt. Als u een maatje zoekt voor een oudere rat, kunt u allicht eens vragen of er op dat moment misschien net zo'n herplaatsbaar ratje in de rattery aanwezig is? Misschien klikt het tussen uw rat en het teruggekomen beestje? De minimale voorwaarde voor een herplaatsing is dat we zeker moeten weten dat de betrokken rat een mooi leven krijgt en dat er medische zorg is voor hem of haar, als dat nodig is.

Is de rat te oud dan blijft het beestje tot het bij ons overlijdt. Dan plaatsen wij deze rat niet meer uit.


Vakantie-opvang is mogelijk tegen een kleine vergoeding voor het fruit en de dagelijkse zorg. Dat kan voor uw jonge dieren die nu nog bij hun moeder zitten, maar ook voor uw oudere dieren.Wij respecteren altijd uw privacy.

Rattery Rivka en Reizele


Wilt u alstublieft mijn hulphond NEGEREN wanneer u bij mij uw ratjes ophaalt? Tenzij ik mijn hond toesta om u te mogen begroeten? Dit is voor mij heel erg belangrijk ! Kijkt u het videofilmpje af, dan begrijpt u waarom ik dit zeg. Door mijn hond ben ik functioneel. Wordt hij afgeleid, dan kan dat voor mij gevolgen hebben.

Bultes en Mekke

Rattery Rivka


De rat


Kleurplaten van Diddle

Kruidenlijst


DIPO-producten


     Laatste update was op 16 augustus 2017:

     Citroenmelisse (een ondergewaardeerd kruid) is opgenomen in de lijst bij Eerste Hulp, onder 'Infecties en huidallergieën'.2002 - 2017 Rattery Rivka en Reizele