In dankbare herinnering aan Chancey (Jolande). De ontwerpster van dit logo.

 

 


Rattery Rivka


September 2002 gestart.
Tot op heden actief.


Welkom op deze website.

Klikt u voor het menu van deze website ons logo aan, wat bovenaan deze pagina staat.

Hieronder kunt u de laatste update vinden en wat eerste informatie. Wij zijn een rattery die op grond van liefhebberij en waardering voor de rat, onze ratjes fokken. Door de jaren heen is onze website uitgegroeid tot een grote website met alles wat wij in de loop van de jaren tegengekomen zijn binnen onze hobby. Hierdoor zou u misschien de indruk kunnen krijgen dat we een bedrijfsmatige rattery zijn; dat is juist niet wat we zijn! We proberen alleen te delen met anderen wat we weten, omdat het onze mening is dat je kennis moet delen en niet voor jezelf moet houden.

 


7 januari 2017

Er zijn nog enkele rittens van ons laatste nestje te reserveren. Kim is in de laatste dagen van het nieuwe jaar bevallen en heeft niet zo heel veel jongen. Hiervan zijn er al enkele gereserveerd.

We hebben de indruk dat, als je de man niet te lang bij de vrouw laat zitten, de nestjes niet al te groot worden en eigenlijk vinden we dat een hele prettige manier van omgaan met onze nesten. Als dit inderdaad zo blijkt te werken, zullen we hier steeds meer ons beleid van gaan maken. Voor de jonge dieren is het grote voordeel dat ze door kleinere nestgrootte meer melk van hun moeder krijgen. Dat werkt uit in sterke jongen. Het wordt dan mss wel weer handig om op tijd aan te gevan bij ons dat u graag rittens wil, dan houden we daar rekening mee bij een volgende dekking. Misschien moet u dan even wachten, maar daar staat
tegenover dat er veel zorg wordt besteedt aan uw jonge dieren.

Bij uitplaatsing van de rat(ten) is het niet "uit het oog uit het hart". Wij vinden betrokkenheid bij de dieren waar het om gaat, (para) medische kennis en kennis van goede voeding belangrijke speerpunten van een rattery of hobbyfokker, die niet mag ontbreken als je jezelf ziet als iemand die het beste voor heeft met de dieren (waar je toch een groot deel van de dag mee bezig bent). We geven u graag advies bij ziekte (we hebben vanaf 1994 - 1999 ratten opgevangen met allerlei medische problemen, met een min of meer alternatieve achtergrond; tot we overgingen op het fokken van gezonde dieren in 2002) en ook kunnen we u op weg helpen met goede voeding voor uw dieren, waardoor uw dieren gezonder blijven. Al deze kennis is door de jaren heen opgebouwd.


Hebt u belangstelling voor rittens? Graag even reageren naar rattery Rivka per mailtje. Dat lezen we altijd wel. Contactinformatie is te vinden bij Contact We hechten erg aan de privacy van u en onszelf en dit houdt in dat we het prima vinden als u ons een mailtje stuurt of gewoon even belt. Sociale media is leuk, maar we hebben het jaren zonder gedaan. Desondanks hebben we wel een Facebook-account: Rattery Rivka & Reizele

Wij verkopen bij voorkeur niet op basis van lieve snoetjes van de rittens. Wij willen heel graag zien wat de match is tussen de toekomstige baas en de rittens. Ook geven wij geen rittens mee voor derden aan reserveerders die hier rittens komen halen. Te vaak hebben we gezien in het verleden dat beiden niet werken. Je moet echt zien wat de reactie van de rat is op de baas.Vers kwalitatief goed voer voor onze dieren


Elke maand halen we vers voer op bij de groothandel. We slaan met een aantal mensen tegelijk voer in en verdelen dit onder een vaste groep mensen. Dit betekend dat iedereen het voordeel heeft van relatief goedkoop voer, zonder tussenhandel. De kracht van goed voer voor dieren ligt in de diversiteit van de verschillende producten en omdat te realiseren op betaalbare basis, willen we niet afhankelijk zijn van een fabrikant die bepaald wat er in het dierenvoer gaat wat wij onze dieren geven. Tot op heden hebben we gezien dat onze gedachten kloppen. Dieren die weinig tot geen voedingstoffen tekort komen, groeien beter uit en hebben een betere weerstand. Alles komt vers van de fabriek uit Duitsland (of van de Nederlandse tak hiervan). De toekomstige eigenaren van onze ratten en de ratten zelf profiteren hier het meeste van, omdat de rittens een perfecte start meekrijgen vanaf het moment van de conceptie tot ze het nest verlaten.

Vooral de kruiden helpen u uw dieren gezond te houden. Het geldt als een waardevolle aanvulling op het voer, wat vertaald wordt in een goede gezondheid en kan ingezet worden als preventie voor aandoeningen en wanneer er iets met uw rat aan de hand is. Echter een dierenarts kan altijd nodig zijn als u het hiermee niet redt.

Dit doen wij mede omdat dierenvoeder uit een dierenwinkel al een tijdje op een zolder gelegen kan hebben en daardoor
al teruggelopen kan zijn in voedingswaarde. Vijf maanden geldt als een halfwaardetijd.

De prijs voor een kilo basisvoer (geen kruidenvoer an sich, zitten wel kruiden in, de kruidenmix is 100 % kruiden) is 2,25 euro per kilo en de 100% kruidenmix is per kilo 9,40 euro. We houden de prijs zo laag mogelijk door met zoveel mogelijk ruwere kruiden te werken, in plaats van fijn versneden kruiden. De ratten hebben hier totaal geen probleem mee, integendeel, het wordt eigenlijk nog veel meer gewaardeerd. In dit voer zit verschrikkelijk veel.

Wilt u kruiden en goede basisvoeding voor uw dieren, met ons mee te bestellen ? Dat kan, stuurt u ons hier even een mailtje over?

Tevens graag uw aandacht voor een onderzoek van een universiteit in Oregon over suikers en vetten in voeding.
Onze groothandel: De Baroen in AalsmeerHet verschil tussen een rat uit een rattery en uit de groothandel

Hierbij (vooraf) aangetekend dat er ook enkele grotere fokkers zijn die heel goed weten wat ze doen, medische kennis hebben en goed voor hun dieren zijn. De bakken worden regelmatig verschoond en er wordt goed nagedacht over de vervolgstappen in de vervolglijnen !!!

Het verschil tussen een ratteryrat en een rat uit de dierenwinkel bestaat hieruit dat:
1. Een rat die geboren is in de groothandel, niet op jonge leeftijd met mensen in aanraking komt, anders dan 'alleen maar voor voer' en (vaak nog te jong ook) op het moment dat ze bij hun moeder worden weggehaald om verkocht te worden. Bovendien mag het voer ook niet duur zijn, omdat het 'winstgevende anders van de fok afgaat....' Dus beoordeelt u zelf maar wat hiervan de consequentie is.
2. De huisvesting is een bakje van 30x40 cm waar een moedertje nauwelijk veel ruimte heeft om haar eigen ding te kunnen doen en als de rittens groot zijn, is het bakje veel te klein.
3. Er geen emotioneel menselijk contact is.
4. In veel gevallen is er geen achtergrond bekend van deze dieren.
5. Vrouwtjes teveel nesten achter elkaar krijgen (wat de rittens niet ten goede komt) en als ze 'uitgemolken zijn' verdwijnen ze uit het bedrijf, omdat ze 'niet meer winstgevend zijn'. U mag zelf invullen wat er dan mee gebeurd.


Een officiëel universitair onderzoek heeft aangetoond dat stress de patronen van het DNA van jonge dieren al voor de geboorte aantast (in negatieve zin !!). Wat doet teveel jongen in een korte tijd voor een rattenvrouwtje en een minder goede verzorging (doordat een dier slechts gezien wordt als 'iets waar je geld mee kan verdienen en niet écht daadwerkelijk in geïnteresseerd zijn in het beestje zelf met alles wat daarbij komt kijken) met het karakter en de gezondheid van het dier voor de rest van z'n leven en met de jongen die hier uit geboren worden? Dit is niet vergelijkbaar met het opgroeien van ratten in een rattery, waar veel aandacht is voor de babies en de moeder (als een rattery hier bewust voor kiest en tijd voor vrij maakt). Het contact met mensen op jonge leeftijd (zo ergens van een week of twee) geeft een vertrouwensbasis voor de jonge dieren naar mensen toe. Dit is de de eerste inprentperiode. Hij of zij zal zich emotioneel veel meer aan u kunnen hechten als hij weet wat het betekend om zich aan mensen 'te kunnen hechten'. Deze ratten hebben een enorme voorsprong.


Wij zijn onze eigen opvang voor onze eigen ratten!

Ratjes die terugkomen plaatsen wij zelf weer uit. Bij uitplaatsing is ons verzoek ook altijd om de dieren bij ons terug te brengen als u er niet meer voor kunt of wilt zorgen door omstandigheden. Wij laten onze dieren niet aan de opvang vervallen als het aan ons ligt. Als u een maatje zoekt voor een oudere rat, kunt u allicht eens vragen of er op dat moment misschien net zo'n herplaatsbaar ratje in de rattery aanwezig is? Misschien klikt het tussen uw rat en het teruggekomen beestje? De minimale voorwaarde voor een herplaatsing is dat we zeker moeten weten dat de betrokken rat een mooi leven krijgt en dat er medische zorg is voor hem of haar, als dat nodig is.

Is de rat te oud dan blijft het beestje tot het bij ons overlijdt. Dan plaatsen wij deze rat niet meer uit.


Onze nesten

Al onze nesten zijn gebaseerd op onze oudste foklijnen sinds 2002. Wij weten exact uit welke ouderdieren onze eigen ratten gefokt zijn, waar deze door rattery Rivka in 2011 doorgezet zijn.

Het is voor ons hele waardevolle informatie om zo nu en dan eens te horen hoe het met de ratjes gaat. Hierdoor kunnen wij onze foklijn blijven controleren. Een eenvoudige manier om contact te houden is Facebook (als u dat hebt), maar ook bijv. door regelmatige aankoop van voer, horen we nog wel eens wat terug van onze dieren. Een mailtje is altijd welkom. Er zijn meerdere mogelijkheden om contact te houden, zonder dat dat als vervelend ervaren hoeft te worden aan uw of aan onze kant. Dat is niet wat we willen.

Vakantie-opvang is mogelijk tegen een kleine vergoeding voor het fruit en de dagelijkse zorg. Dat kan voor uw jonge dieren die nu nog bij hun moeder zitten, maar ook voor uw oudere dieren.


Wij respecteren altijd uw privacy.


Rattery Rivka en Reizele


Wilt u alstublieft mijn hulphond NEGEREN wanneer u bij mij uw ratjes ophaalt? Tenzij ik mijn hond toesta om u te mogen begroeten? Dit is voor mij heel erg belangrijk ! Kijkt u het videofilmpje af, dan begrijpt u waarom ik dit zeg. Door mijn hond ben ik functioneel. Wordt hij afgeleid, dan kan dat voor mij gevolgen hebben.

Bultes en Mekke

Rattery Rivka


De rat


Kleurplaten van Diddle

Kruidenlijst


DIPO-producten


De laatste update is van 7 januari 2017
2002 - 2017 Rattery Rivka en Reizele