Wanneer u ratjes bij ons gereserveerd hebt....

- Houden wij contact met u middels de website en FB over de voortgang van het nest. Aangevuld met evt. emailberichten en " What's app". Ook kunnen we een sms beantwoorden of een foto sturen via FB of email.

- Is het mogelijk om op kraambezoek te komen vanaf ongeveer drie weken oud. Dan worden de karakters langzamerhand zichtbaar en is er keuze-mogelijkheid, onder voorbehoud (zie onderstaande toelichting * ).

- Raden we u aan om in te lezen op het houden van ratten en u voor te gaan bereiden op de aanwezigheid van de jonge dieren in uw huis, als het uw eerste dieren zijn. Vragen kunnen gesteld worden, schrijft u die alstublieft op als u ze hier beantwoordt wilt hebben. In de praktijk (met rittens in uw handen) vergeet u vaak de vragen die u had willen stellen.... :)

- Willen wij graag weten waar onze dieren gaan wonen en zullen we om contactgegevens vragen. Hier doen wij helemaal niets mee, behalve bewaren in onze eigen administratie! U tekent bij verkoop een requ (waar u het origineel van meekrijgt, wij houden de copie) wat wij bij een mogelijke controle (van ons als rattery door de Landelijke Inspectie Dienst) kunnen overleggen om aan te tonen hoeveel dieren we verkocht hebben op jaarbasis. Dit met alle wettelijke veranderingen aangaande de hobbyfok in het vooruitzicht. Uw contactgegevens worden niet ingezien door derden! Graag willen we contact met u houden / zoeken als dat gewenst is van één of beide kanten. In geval van ziekte kunnen we u altijd bij staan met goede raad.


* Het gebeurt regelmatig dat mensen gewoon naar huis gaan met hun eerste voorkeurskeuze (bij reservering), maar we willen vooraf toch opmerken dat we soms uw eerste keuze rat afraden, om onderstaande reden:

Omdat de ratten (net als wij mensen) een bepaald karakter hebben en ook de toekomstige eigenaar met een bepaalde gedachte ratjes zoekt, zijn wij van mening dat je dat op elkaar af moet stemmen. Als een rat tijdens de kennismaking blijft weglopen bij u, dan heeft het beestje niets met u en dat mag ook. Een dier heeft ook een keuze. Uw ratjes uitzoeken met een 'open gedachte is veel lonender en veel ontspannender'. Het zijn maar kleine beestjes, maar ze hebben echt een héél eigen karakter en het kan gewoon niet anders zijn als dat de (toekomstige) eigenaar daar blij mee moet kunnen zijn. Zeker als er ook (jonge) kinderen bij betrokken zijn. Als u zich constant stoort aan het gedrag van uw rat of de rat niet goed gaat met uw kinderen, dan gaat er iets mis en dan komt u uiteindelijk toch weer bij ons terug met de betreffende rat of u doet de rat van de hand. Dat is niet goed voor de rat en voor uw kinderen kan de eerste kennismaking met de ratten dan zo verkeerd zijn gelopen, dat ze er niets meer aan vinden.....

Dat geldt ook voor de ratjes onderling. Als wij zien dat twee broertjes constant overhoop liggen met elkaar (en dan bedoel ik niet stoeien, maar echt overhoop liggen met elkaar, omdat de karakters absoluut niet samen kunnen!) dan plaatsen wij die twee ratjes ook niet samen uit. In de pubertijd lopen die karakterverschillen nog veel meer uit op gevechten onderling....


Dit impliceert dan ook dat we de volgorde aanhouden: "wie het eerst gereageerd heeft, heeft de eerste rechten". Maar ... omdat het soms zo is dat mensen naar huis gaan met meisjes terwijl ze voor jongens gereserveerd hadden (in de vraagstelling in de mailwisseling als voorkeur aangegeven) en omgekeerd kan het met deze werkwijze gebeuren dat er soms net even een verandering van keuze komt, als u als één van de laatste gereserveerd hebt. We proberen een vloeiende lijn te creëren tussen (toekomstige) eigenaren en ratten. Kraambezoek helpt daarin om uw keus te bepalen en dat maakt dan meteen al heel duidelijk waar de (karakter)keuze ligt van u en van de rat(ten). De keuze voor juist die ratten is vaak blijvend! Dat wil niet zeggen dat er niet afgeweken kan worden van de eerste principiele keus die u had, maar als die keus éénmaal definitief (gebaseerd op kraambezoek) gemaakt is, dan is dat in de regel de rat die met u meegaat naar huis op termijn. Last minute-reserveringen kunnen ook het meest lastig zijn om de juiste ratten aan de juiste baas te koppelen. Juist omdat er dan minder keus overgebleven is.Kan ik ook op een reservelijst geplaatst worden?


Als er geen dieren meer te reserveren zijn, dan kan ik u op een reservelijst zetten. Meestal houdt dat in dat u dan de eerste keus hebt na onze keuze fokrat(ten) in het volgende nest of als er ratten overblijven (door een afzegging). Gemiddeld hebben wij drie tot vier vrouwtjes zitten (in verschillende maanden geboren) waar we één nest mee doen per rat. Dat betekend dat als we met het eerste vrouwtje beginnen, vrouwtje twee een maand later aan de beurt is. Tot het laatste nestje geboren is. Een vierde nest komt er heel vaak niet, tenzij daar een noodzaak voor is. Dit ritme herhaalt zich elke zeven tot acht maanden. Mocht u dus net geen rittens hebben uit het ene nestje, dan kunt u altijd nog een volgend nestje afwachten, tot het laatste gedekte vrouwtje.


Contact tijdens de lactatieperiode en daarna

We streven een goede communicatie na. Dat kost tijd en energie naast ons eigen privé-leven en een goede verzorging van onze (eigen) dieren. Met 8-12 rittens per nestje (met uitschieters naar boven en beneden) en puzzelen met eigenaren (welke ratjes waarheen gaan) ontstaan er wel eens drukpieken in de tijd waarin de nesten bij ons wonen. Hierdoor kan het een keertje voorkomen dat er heel soms in de communicatie wel eens een dubbel mailtje bij u zou kunnen binnenkomen (als we daar even geen erg in hebben) of juist net een detail missen. We proberen dat niet te doen en controleren altijd vooraf onze berichtjes vss reserveerders, maar als de vermoeidheid toeslaat gaat er heel soms wat mis. Hier staat tegenover dat we "maatwerk" leveren als het gaat om uw dieren en het plezier dat u er aan hebt. Mogen we daarom op uw begrip rekenen als dit een keertje gebeurt?

Stambomen

Elke gefokte rat die hier weggaat komt uit een combinatie van onze eigen foklijnen met een andere goede fokker of is bekend middels een stamboom (soms tot het jaar 2002 terug). Voor minder gaan we niet.

Stambomen gaan mee met fokratten. In de praktijk hebben wij ontdekt dat de verleiding tot een "pretnestje" soms te groot wordt als je een stamboom in je hand hebt.Onze mening is dat er al teveel dieren in de opvang zitten met een dergelijke achtergrond. Rittens komen niet weg en waar blijven ze dan? Voor elke rat die geboren wordt, moet je verantwoording kunnen afleggen dat je ze geboren hebt laten worden.

Nog een belangrijke reden is dat we zelf de sleuteleigenschappen van onze eigen stambomen kennen (wat wel en niet het beste is voor de foklijn en daarmee voor de dieren zelf) en dat de dieren er niet bij gebaat zijn als ze verkeerd uitgekruist worden. Fokken is behalve een hobby, ook een kundigheid die je je 'eigen moet maken' onder leiding van een andere fokker en niet op eigen houtje maar wat moet gaan doen... De uitkomst hiervan kan totaal afwijken van de verwachting. De ratjes zijn degenen die de prijs betalen als het fout gaat.

Wil je een fokrat en komen we tot een overeenstemming hierover, dan ga je per direct naar nummer twee van de reserveringslijst, ook al zijn er al reserveringen. Voorafgaand aan een reservering voor een fokrat, gaat altijd een goede relatie met onze rattery vooraf of een goed gesprek over wat je wilt bereiken met 'de betreffende fokrat'. Of beide. Elke foklijn die verkeerd ingezet wordt, kan schade maken aan onze - en andere foklijnen (doordat betrokken dieren daarna wrs. weer verder de hobbyfokwereld in zullen gaan ) en dat willen we voorkomen. Dat is 'verlies' aan twee kanten. We zijn zuinig op onze eigen foklijnen en die van andere ratteries / hobbyfokkers.


Copyright 2000 - 2022 by RR