ContactU kunt mij op twee manieren bereiken:


Een mailtje lees ik altijd wel door.


Wijzigingen !

ratteryrivka@gmail.com is door een technisch probleem niet langer bruikbaar! Er is een nieuw Gmail-adres aangemaakt : ratteryrrm@gmail.com voor informatie en vragen.

Voor contact over rittens en reserveringen graag even een mailtje sturen naar reizele@filternet.nl Werkt filternet niet, dan kunt u altijd het Gmailadres hierboven gebruiken.


Natuurlijk kunt u ons ook even bellen. Doet u dat op :

06- 423 64 021 of op 06 - 409 606 26.Bij voorkeur vinden we een emailtje net wat prettiger werken (omdat we dat vrijwel nooit zullen missen als we onze mailbox openen). Wilt u alstublieft niet meer het Yahoo-adres gebruiken (als dat nog bekend is bij u) ?

Als u contact met ons opneemt, streven we er naar om zo snel mogelijk contact met u op te nemen.

Voor hulpvragen omtrent ratten, maken we geen onderscheid tussen de ratten van een andere rattery, dierenwinkel of onze eigen ratten, al nemen we (als richtlijn bij terugname van dieren) in principe geen dieren van u aan als ze niet bij ons geboren zijn, tenzij er sprake is van een situatie is waarvan we denken dat het beter voor de dier(en) zelf is. Het belang van de dieren staat hierbij voorop.

Voor reserveerders / nieuwe eigenaren willen we graag tijd vrij maken. In geval u meteen langs wilt komen (nadat u gebeld heeft) en we weinig tijd hebben op dat moment of een afspraak buitenshuis hebben, maken we op zo'n momemt liever een andere afspraak met u, om te voorkomen dat één van onze huisgenoten die taak over moet nemen. We voelen ons niet prettig bij het 'niet volledig zelf af kunnen wikkelen van een uitplaatsing van onze dieren'. In de eerste plaats omdat we u graag willen ontmoeten als nieuwe eigenaar / eigenaren, maar ook omdat onze huisgenoten meestal niet op de hoogte zijn van de kleinere details die onze dieren aan gaan.

Als u de ratten al een poosje hebt en er doet zich een situatie voor die niet fijn is, reageert u dan alstublieft. De ervaring leert dat dat soms net genoeg kan zijn om een positieve draai te geven aan de situatie waar uw ratten zich in bevinden. We zijn bereid met u mee te denken en ons in te zetten ten behoeve van uw rat(ten). Dat hebben we vaker gedaan en we doen dat belangeloos.

Geeft u ook aan (als u over uw ratten mailt) bij wie de rat(ten) gehaald is (zijn). Rattery Rivka of Reizele of rattery Moratto (indien van toepassing). Op die manier is het voor ons duidelijk om welke ratten het gaat, doen we u niet te kort en is het duidelijk 'wie van de drie ratteries' u moet hebben met uw vraag of informatie.

We gaan beperkt om met "Social Media". Een telefoontje of een emailtje is wat ons betreft nog steeds een goed werkbaar systeem van communiceren.


Liever niet op vrijdagavonden bellen alstublieft, als er geen dringende medische reden voor is? Op zondag bent u altijd welkom.De laatste update is van 6 mei 20182002 - 2018