Het gevaar van Antibiotica

 

Voor heel veel ratten komt er wel eens een moment dat er een keertje naar Antibioticum gegrepen moet worden, vanwege een abces of een luchtweginfectie die bestreden moet worden. Als dat een enkele keer gebeurt, dan is dat acceptabel, maar het mag beslist niet constant gebruikt worden (met tussenpozen) !

Hoe veilig is Antibiotica eigenlijk en wat zijn de risico's voor de gezondheid? Veilig is het eigenlijk niet (jammer genoeg), maar effectief wel ! In de metro van 15 augustus 2008 stond het volgende artikeltje:


Antibiotica en kanker

Grootschalig onderzoek.

Het risico op kanker stijgt door gebruik van Antibiotica (AB afgekort). Zo blijkt uit grootschalig onderzoek. Dat geldt met name voor long-, borst-, en dikkedarmkanker, maar ook voor andere vormen van kanker. Patiënten die meer dan zes keer een AB-kuur kregen voorgeschreven, hadden anderhalf keer meer kans op kanker als mensen die nooit of nauwelijks AB gebruikten.

Einde citaat.

Dit verhaal is duidelijk.


Nederlands beleid voor Antibiotica anno 2013

Bron: Home » Vets & Pets Nieuws
Antibioticabeleid

In de media komt het vaak ter sprake: Het antibioticabeleid bij dieren. Vaak gaat het dan over dieren die gehouden worden voor menselijke consumptie, zoals koeien, varkens en kippen. Dit gebruik staat nogal in een kwaad daglicht, omdat het in het verleden vaak excessief plaats vond, en omdat resistentie-problemen (bacteriën die niet meer gevoelig bleken voor bepaalde antibiotica) in de humane gezondheidszorg voor een deel aan het gebruik in de intensieve veehouderij geweten worden.

De wetgeving is om die reden aanmerkelijk aangescherpt en deze geldt ook voor antibiotica-gebruik bij de gezelschapsdieren. Dit betekent dat bepaalde antibioticasoorten helemaal niet meer voor dieren gebruikt mogen worden en voorbehouden zijn voor het gebruik bij mensen. Voor andere antibiotica-soorten geldt dat ze uitsluitend gebruikt mogen worden nadat met onderzoek is aangetoond dat eenvoudiger antibioticasoorten niet effectief zijn tegen de verantwoordelijke bacterie. In ieder geval mag er helemaal geen antibioticum ingezet worden zonder tussenkomst van een dierenarts en nog alleen na een onderzoek van het dier.

Een andere reden waarom er ook steeds meer aandacht voor het antibioticagebruik in de gezelschapsdierensector komt is dat gebleken is dat ook vele huisdieren al resistente kiemen bij zich dragen. De hoeveelheid antibiotica gebruikt bij gezelschapsdieren is vele malen kleiner dan in de landbouwhuisdierensector, maar het contact met onze gezelschapsdieren is veel intensiever, waardoor het risico zeker zo hoog is*


Het is van groot belang dat wij als dierenartsen terughoudend zijn met het voorschrijven van antibiotica.

Dit is van belang voor de gezondheid van onze dieren, maar ook zeker voor onze eigen gezondheid. Door gedegen onderzoek uit te voeren alvorens antibiotica voor te schrijven zullen minder bacteriën resistent worden voor antibiotica. Dit is letterlijk van levensbelang! Als bacteriën die bij mens en dier voorkomen resistent worden voor de gangbare antibiotica, kunnen mensen door een simpele bacteriële infectie doodziek worden en bij verminderde weerstand zelfs overlijden.

De wet legt ons daarom beperkingen op waar we ons eenvoudigweg aan dienen te houden, hoewel het ons vaak voor lastige dilemma’s stelt. Wij krijgen regelmatig de vraag van eigenaren of ze een kuurtje antibioticum of een antibioticumzalf kunnen ophalen voor hun huisdier. Dit is iets wat we niet zonder meer mogen doen, zolang een dier niet is onderzocht. Wij snappen dat het voor u niet altijd gemakkelijk is om met uw huisdier naar de praktijk te komen voor onderzoek en dit is heel begrijpelijk.

In dat geval en afgaande op uw verhaal is het dan soms mogelijk uit te wijken naar andere middelen dan antibiotica die we wel vrij kunnen afgeven, maar voor antibiotica zijn er simpelweg wettelijke restricties.

In andere gevallen zal lichamelijk en eventueel bacteriologisch onderzoek vooraf noodzakelijk zijn. Mocht uiteindelijk de dierenarts een antibioticum voorschrijven dan is het gezien bovenstaande van belang dat een antibioticumkuur altijd volledig wordt afgemaakt en mocht dat om één of andere reden niet gebeuren dan kunt u antibiotica altijd bij ons inleveren zodat wij voor een correcte afvalverwerking kunnen zorgen.

Wij hopen dat we u met deze brief het nut van het juiste gebruik van antibiotica duidelijk hebben kunnen maken.

*Het antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren valt in het niet bij het gebruik in de veehouderij, maar het contact tussen mensen en gezelschapsdieren is veel groter. “Het aantonen van ESBL-producerende bacteriën bij gezelschapsdieren is daarom wel degelijk verontrustend”, aldus de Gezondheidsraad.


Bacterie beschikt over meerdere wapens tegen antibiotica
Door: NU.nl / Jop de Vrieze
27 december 2013

Schadelijke bacteriën van één soort blijken op meerdere manieren weerstand te kunnen bieden tegen antibiotica. Dat maakt het bestrijden van deze resistentie bacteriën ingewikkelder dan tot nu toe gedacht.

Die ontdekking beschrijven onderzoekers van de Universiteit van Harvard deze week in Nature genetics. Link: http://www.nature.com/ng/journal/v46/n1/full/ng.2848.html

De gangbare verklaring voor resistentie tegen antibiotica, is dat het medicijn alle bacteriën doodt, behalve één variant die ertegen bestand is, bijvoorbeeld doordat deze het middel kan afbreken. Die bacterievariant zou te bestrijden zijn met een ander antibioticum waar deze wel gevoelig voor is.  Dit blijkt echter een te eenvoudige verklaring, tonen de onderzoekers nu aan.  

Ze analyseerden spuugmonsters van patiënten met longaandoening cystische fibrose, die waren besmet met de bacterie Burkholderia dolosa. Deze bacterie blijkt na de infectie een diverse populatie te vormen die op uiteenlopende manieren aan het immuunsysteem kan ontsnappen.

Hetzelfde geldt voor een antibioticabehandeling. De ene variant bleek het antibioticum bijvoorbeeld te kunnen afbreken, de andere zorgde dat het zijn cellen niet kon binnendringen.

  
Ziekenhuis

Deze ontdekking heeft gevolgen voor de ziekenhuispraktijk. Antibioticaresistente bacteriën zijn een bedreiging voor de gezondheid van ernstig zieke patiënten in het ziekenhuis. Zij hebben een verzwakt afweersysteem en zijn extra gevoelig voor bacteriële infecties.
In Nederland zijn de problemen met resistente bacteriën nu nog relatief beperkt, maar buiten ons land is de situatie in het ziekenhuis nu al nijpend, met name in Zuid-Europa.
"Meer diversiteit betekent dat de bacterie-populatie als geheel beter in staat is om zich aan te passen aan de wisselende omstandigheden in de patiënt," zegt Willem van Schaik, universitair docent bij de Afdeling Medische Microbiologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, die zelf ook onderzoek doet naar antibioticaresistentie. 
"Dit houdt ook in dat de bacterie moeilijk te behandelen zal zijn met antibiotica omdat sommige bacteriën in de totale populatie resistent kunnen worden door mutaties."  

Monster
 
Normaal gesproken bepaalt de deskundige op basis van een monster hoe resistent de betreffende bacteriepopulatie is. Als dit monster niet representatief is voor de hele bacteriepopulatie, geeft dat een beperkt beeld, vergelijkbaar met een opiniepeiling op één dorpsplein, waar heel andere mensen komen dan de mensen die in de rest van het land wonen. Dat kan als gevolg hebben dat de behandeling niet goed aanslaat. "Einde bericht."

 

Is er een alternatief voor AB?

Ja, in mijn ogen wel, maar dan moet daar vroegtijdig mee begonnen worden en niet pas als een rat al ziek is ! Ook al kan het dan ook nog, dan zal een rat eerst een dip krijgen en daarna pas opknappen. Soms is die dip dan te diep en ben je alsnog je ratje kwijt. Wel is het zo dat als je rat door z'n ziekte heen komt, het beestje waarschijnlijk steviger op z'n pootjes komt te staan als je systematisch preventief blijft werken met honingproducten. Het beestje komt dan nooit meer op het dieptepunt waar het op z'n slechtste moment gezeten heeft. De kwaliteit van leven zal zeker verbeterd zijn en blijven.

Wij adviseren onze nieuwe eigenaren jonge dieren al Propolis en/of Bijenpollen te geven (het hoeft niet allebei tegelijk), zodat de weerstand goed opgebouwd wordt. Vooral in combinatie met enkele keren per week wat Quicko vitamine door het water, kan je het immuunsysteem van je ratten preventief al sterker maken (als je echt helemaal op zeker wilt spelen) zodat de kans op het gebruik van AB (en dus een grotere kans op kanker) al afneemt. Dit maakt absoluut verschil in de gezondheid van je dieren (ook voor goed gefokte ratten). De weerstand van elke rat is in principe zo ingesteld dat het altijd beter zal proberen te worden van wat je aanreikt middels aanvulling op de voeding op dit gebied. In het begin van onze periode als ratteries deden we beiden. De laatste jaren gebruikten we eigenlijk alleen nog maar Propolis (opent u hier de link voor Dipoproducten), maar sinds kort geven we toch af en toe weer wat extra vitamines bij in de vorm van kruiden, ondanks de volwaardige voeding (biologisch voer).

Onze laatste ervaringen zijn dat Propolis als vervanging voor AB gebruikt kan worden, al zijn we ons er goed van bewust dat dit afhangt van hoe sterk uw rat is en of hij gewend is aan deze middelen? Werken met Propolis was voor ons een hele ervaring de laatste jaren, maar heel voorzichtig hebben we dit uitgeprobeerd en het werkte ! We zijn hier in de loop van de tijd beter in geworden om in te schatten hoe we hier mee om moesten gaan. Abcessen klapten (in de meeste gevallen) met drie tot vijf dagen met een combinatie van Cats' Claw, (soms AB), Propolis en Bijenpollen 's Morgens AB en 's avonds Propolis en soms nog Bijenpollen in het voerbakje erbij. Met Cats' Claw smeerden we het abces éénmaal daags in. Het werkte en het ging snel ! In één geval was dat ook wel een noodzaak omdat het om een middenoorontsteking ging en de kaak ook enigszins scheef begon te staan. Dit ratje is overigens helemaal hersteld.

Ook Koninginnegelei kan genoemd worden in dit rijtje. Hier hebben we wat minder mee gedaan, maar ook hiervan hebben we al gemerkt dat het (versneld) een immuunsysteem op kan bouwen. Echter liever niet gebruiken in combinatie met luchtwegproblemen ! Koninginnegelei heeft de neiging wat slijmopwekkend te werken en dat is in dat geval niet wenselijk. Het kan wel preventief gegeven worden aan jonge dieren die gezond zijn eens per paar weken, samen met de Propolis door het water. Wees voorzichtig met de doseringen, dit spulletje is nogal geconcentreerd !


Wat kost het om dit toe te passen?

Een flesje Propolis kost tussen de € 8,00 - € 10,00 (voor 20 ml, Dipoproducten). Er staat ook een lijst van winkels bij de Imme waar deze producten verkocht worden. Overigens is dit ook voor ons mensen heel erg gezond.

Wat je bereikt met deze middelen is dat je ratje een mooi leven kan leiden, in goede tot uitmuntende gezondheid (afhankelijk van de afkomst van de rat, doet een rat daar langer over of trekt de rat binnen korte tijd bij na ziekte). Veel hangt er ook af van het voer wat je je ratjes te eten geeft. Dat moet zo vers mogelijk en zo uitgebalanceerd mogelijk zijn, maar daarover kunt u verder lezen bij Vroegtijdig overlijden


Is het gebruik van AB de enige oorzaak van vroegtijdig overlijden door kanker ?

Nee, dat geloof ik niet. Millieu-effecten hebben volgens mij ook heel veel invloed op de gezondheid van de ratten. Je ontkomt er bijna niet aan dat mens en dier gifstoffen binnenkrijgen en dat het immuunssyteem hierop reageerd, maar je kunt hierin berusten en je kunt je rat proberen weerbaarder te maken... Dat is een keuze die het baasje maakt en die de rat niet kan maken.

Vooropgesteld dat een rat goed gefokt is, voldoende gewicht heeft en in principe zonder al te veel hulp van chemische middelen uit zichzelf (op basis van goed voer, vers fruit en groente en misschien wat natuurlijke hulpmiddelen extra) in staat is zijn eigen gezondheidsprobleem op te lossen. Als dat niet het geval is, dan zou ik er niet mee fokken als rattery. Waar dat wel gebeurd, is een rattery verkeerd bezig!

Slecht samengesteld voer met o.a. additieven nekt een rat vroeger of later! Het maakt hem of haar minimaal gevoeliger voor ziekten.

Voer wat meer dan vijf maanden gelegen op een zolder gelegen heeft of ratten die altijd voer in de uitverkoop te eten krijgen, lopen ook een heel groot risico. Voer mag in principe niet ouder zijn dan één maand oud zijn bij aanschaf en dan moet het binnen twee maanden opgevoerd zijn. Bovendien is een rat een alleseter en moet hij ook letterlijk alles eten wat hij nodig heeft. Dat houdt in dat het voedselpatroon overeenkomt met dat van uzelf: linzen, erwtjes, bruine bonen, rijst, brood, fruit, groenten, géén koolsoorten alstublieft !, maar weer wel zoiets als een tomaatje, paprika etc. Het gaat er allemaal in en het is zo goed voor ze.

Ook is het bijvoorbeeld heel onverstandig om je ratten ongekookt kraanwater te geven en kruiden van buiten, in vervuilde gebieden in Nederland. De Drechtsteden en Hoek van Holland zijn er zeer beslist twee van.

Er zijn meer manieren die helpen uw rat gezond te houden. Natuurlijke middelen als Propolis, Bijenpollen en vitamines die helpen om kanker te voorkomen. Groene thee is er ook eentje van. Volgens onderzoek zou ook dit preventief werken. Zeker als je woont in vervuilde gebieden in Nederland, is het misschien handig om je ratten te beschermen tegen de effecten hiervan?

Met een beetje gezond verstand en simpele toevoegingen uit de natuur zelf, kan je heel veel voor je ratten doen.

Wat de honingproducten betreft: niet voor niets was het tot de uitvinding van de AB zo dat ziekenhuizen bij de imker honingproducten haalde, om hun patiënten te behandelen. Dat dat met grote regelmaat (desondanks) toch slecht afliep met een deel van deze zieken, was zeker ook te wijten (of mss wel 'juist te wijten') aan de slechte hygiënische omstandigheden in die tijd. Daarom was er een Florence Nightingale nodig om dat te veranderen. Je hebt nu eenmaal een grotere kans op herstel als je alle positieve punten bij elkaar optelt. Ondanks de percentages patiënten die het in die tijd niet haalden, zou het te ver gaan om te ontkennen dat het niet z'n werk heeft gedaan in die tijd. Honingproducten werken nou éénmaal antibiotisch (net als druiven trouwens) en genezend, omdat deze werking opgeslagen ligt in de genetische samenstelling. Critici moeten zelf maar weten wat ze hiervan denken, maar de praktijk wijst anders uit !

Citaat 'aminozuren-werken-beter-dan-antibiotica'

Om snel van een infectie af te komen, grijpen we al snel naar de antibiotica. Er ontstaat echter steeds meer weerzin tegen het gebruik, omdat ze na gebruik niet bij eenzelfde persoon te hergebruiken zijn, doordat de bacteriën zich resistent maken. Een onderzoeker uit Duitsland heeft kunnen aantonen dat een simpele natuurlijke aminozuur beter kan werken dan antibiotica tegen ziekte. In tegenstelling tot antibiotica zorgen natuurlijke aminozuren niet voor bijkomende schade aan de gezonde cellen in het lichaam.

Hiertoe hebben de onderzoekers het effect van aminozuren bij een infectie bekeken. Hierbij werd ontdekt dat aminozuren beter door de membranen van de bacteriën heen braken en ze onschadelijk maakten dan antibiotica dat deed. Bovendien was hiervoor een kleinere concentratie aan aminozuren nodig dan een concentratie aan antibiotica. Hierbij werden de schadelijke bacteriën afgebroken door de aminozuren en de niet-schadelijke bacteriën met rust gelaten terwijl bij antibiotica bacteriën die voordelig kunnen zijn voor het lichaam ook worden beschadigd. Een laatste voordeel is dat aminozuren bruikbaar zijn op alle infecties terwijl er voor antibiotica voor verschillende infecties verschillende middelen moeten worden ontworpen.

Bij een opgelopen infectie kan een boost aan aminozuren volgens dit onderzoek dus een grotere hulp bieden dan antibiotica. Hierbij kan voedsel rijk aan aminozuren zoals bonen, zuivelproducten, vis en noten een hulp zijn, maar kan ook het aanvullend slikken van voedingsupplementen bijdragen aan het afrekenen met de infectie. Einde citaat.

Ga niet experimenteren met zieke dieren, je moet wel weten wat je doet. Je kunt namelijk niet altijd onder de AB uit, die grenzen moet je kennen, maar durf ook zo eigenwijs te zijn dat je het lef hebt het over een andere boeg te gooien. Zeker als je nu nog jonge ratten hebt zitten. Je kunt altijd honingproducten naast AB geven. Dat kun je ook voor jezelf doen, maar ook aan de ratjes. Het is een aanrader. Frankrijk is er zelfs een voorstander van, Nederland is nog in de onderzoeksfase hiervan (of wil dit niet in verband met de kosten die hieraan verbonden zijn?) De neveneffecten van AB liegen er anders niet om! Er zijn gevallen bekend waar Antibiotica zoveel schade aan heeft gericht dat er nu invalidtiteit is ontstaan bij mensen..... waaronder ikzelf.

Resultaten zoals we die de laatste jaren binnen de rattery hebben opgedaan, zijn ter observatie (op verzoek van Francina) naar de 'De Ratsewer' gemaild. Helaas is Francina niet meer actief op dit gebied. Dat is jammer.

Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten.

 

©2010-2019 by Rattery R&R