Wat is een middenoorontsteking en wat zijn de symptomen?

 

Middenoorontsteking is zoals de naam het al zegt een ontsteking van het middenoor, waardoor de rat elke vorm van oriëntatie verliest en uiteindelijk overlijdt als het beestje niet op de juist manier behandeld wordt.

De symptomen van een middenoorontsteking zijn als volgt te omschrijven:

* evenwichtsverlies
* bij elke beweging omvallen en van hoogtes vallen
* rondjes lopen in de kooi
* niet meer weten wat onder of boven is
* niet meer eten of drinken
* afvallen (kan ook gewoon komen doordat de rat niet eet) en een
* kopje wat scheef op de romp staat (hoeft niet altijd, maar is meestal wel zo)

Al deze symptomen wijzen op een middenoorontsteking en nooit op hersenbloedingen. Als een rat rondjes draait of niet meer weet wat onder of boven is, dan is een rat vaak al reddeloos verloren! In de regel geldt dat het totaalplaatje voor zich spreekt. Bespaar uzelf de dierenartskosten (die soms tot in de honderden euro's kunnnen lopen in extreme (!) gevallen; bij het stellen van een verkeerde diagnose) en vraagt u om Enrofloxoral bij een dierenarts om dit virus te bestrijden. Zeker met iets als Propolis en/of Bijenpollen (ALLEEN als uw ratten dat gewend zijn !!!) kan dat het verschil maken tussen leven en dood van uw rat(ten). Zelfs de sterkste ratten kunnen bezwijken onder dit virus maar het moord met name de wat oudere en zwakkere dieren uit. Dit virus heeft een incubatietijd van drie weken. Het kan dus verstandig zijn andere ratteneigenaren te mijden als u dit virus in hebt (gehad) gedurende zo'n zelfde periode, vanaf het moment dat de laatste rat dit virus onder de leden heeft gehad.

Voor een ontsteking in de hersenen kan ik niet spreken. Er is een aandoening die heet E. Cunucili heet met een ongeveer gelijk ziektebeeld (zo lijkt het tenminste). In deze kennis schiet ik te kort.
De zwarte schim (zwart bij de oren) duidt op een middenoorontsteking. Aan de buitenkant zag je een enorme bult bij de kaak. Dit wordt vaak voor een tumor versleten bij dierenartsen die doorgaans maar één uurtje les hebben gehad over ratten (als ze zelf niet de specialisatie hebben gekozen voor knaagdieren). Elke bult wordt vaak als een tumor uitgelegd. Er is bij een middenoorontsteking absoluut geen sprake van een tumor in de hersen of het oog, maar er zit gewoon een pusbult in de weg die overal tegenaan drukt. Hierdoor vallen ratten spontaan om, weten ze niet meer wat boven of onder is en de kop staat enigszins tot extreem scheeft.

Dit MRI-beeld, is ons door een derde ter beschiking gesteld en mag niet zomaar overgenomen worden. Wel mag u verwijzen naar u deze website, dat is geen probleem.

Terechte beoordeling van dierenartsen bij overlijdensgevallen van tamme huisratjes ?

Regelmatig worden klachten als een uitpuilend oor, rondjes lopen, een abces bij de kaak of het oor
, etc. afgedaan als een hersenprobleem of tumoren door dierenartsen. Dit is heel vaak niet juist. Doorgaans krijgen dierenartsen vaak maar één uurtje in hun hele opleiding (zonder specialisatie !) theorieles en maximaal drie uurtjes praktijkles over ratten en doen er verder niets meer mee (behoudens degenen die verder zijn gegaan met de kleine knagertjes!). Een gemiddelde rattery die langer meedraait dan een jaar of zeven, acht, weet vaak net iets meer van ratten af als een dierenarts die zich niet gespecialiseerd heeft. Met natuurmiddelen en groenten, fruit en kruiden blijk je heel ver te kunnen komen, al of niet in combinatie met Antibiotica. Beide is mogelijk, al naar gelang de sterkte van de rat zelf, waardoor uw rat de ontsteking aankan met het eigen immuunsysteem. Het is niet altijd een eerlijke strijd! Sommige virussen zijn zo sterk dat veel ratten het afleggen tegen dit virus. Een dierenartsbezoek zou ik dan zeker in een dergelijke situatie aan willen raden.

Mijn persoonlijke mening hierover is dat veel dierenartsen er wijs aan zouden doen om zich in te lezen in de boeken die er bestaan over ratten en desnoods om informatie te vragen aan ratteries die door de ervaring wijs geworden zijn. Ratteries hebben dan mss niet altijd een (para)medische opleiding genoten, maar kennen vaak wel de feiten en de behandelmethodes uit eigen ervaring. We kunnen niet altijd zonder dierenartsen (op z'n tijd) maar soms worden we als ratteries wel eens moe van alle misverstanden door dierenartsen die geen kennis van zaken hebben, omdat ze zich er nooit in verdiept hebben.... Om de juiste conclusie te trekken is kennis van zaken nodig en die is voldoende voorhanden in de medische boeken. Je moet het alleen wel even goed nakijken als dierenarts. Een rat is nou éénmaal niet gelijk aan een hond of een kat...

Deze opmerking is niet vervelend bedoeld overigens, maar soms komt het zo ongelooflijk hard aan als je de verhalen hoort en eigenlijk al aanvoelt dat er iets niet klopt aan de diagnose van de dierenarts... Mensen zijn dan vaak al wel hun huisvriendjes kwijt ..... Wij krijgen de verhalen terug en het doet ook ons zeer als er verkeerde conclusies getrokken worden en de rat het niet meer navertelt.

Mijn complimenten aan dierenartsen die zich wel verdiepen in de rat! Ze zijn er gelukkig wel!

MRI-scan is toegevoegd op 17 oktober 2013.What is a inflammation of the middle-ear and what are the symptoms?

 

Inflammation of the middle ear is as it sounds, an inflammation of the middle ear what causes a lack of oriëntation and finally the rat shall die if there is no current treatment.

The symptoms are:

* loss of balance
* falling with every movement and falling from heights
* walking in circles in the cage
* not knowing what is above and beneath
* refusing water and food
* sometimes loosing weight (probably a result of refusing food and water)
* a crooked head (not neccesary, but mostly this is de case)

All of these symptoms pointed to a inflammation of the middle ear and not to a bleeding of the brains. If a rat is turning around or is walking in circles, recovery of an inflammation of the middle ear is very minimal. Normaly the whole picture is characteristic for this disease, that is caused by a virus. Save yourselfe the unnecessary cost of a vet (that can be over hondreds of euros under extreme (!) circumstances) and ask your vet to give you Enrofloxoral to fight this virus. Certainly with something like Propolis or Beepolls (ONLY if your rats are used to eat this!!) it possibly makes a difference between life or dead from your rat(s). Even the strongest rats can die because of this virus, but usually it will kill the weak and elderly animals. This virus does have an incubationtime of three weeks. If you have (had) this virus in your house, it can be better not to make any contact with other ratowners during the same period, from the moment the last rat has had this virus.

I can not speak for a inflammation of the brain. That I have never seen. There is a dissease E. Cunucili that do have those symptomes. It is almost similar to SDA or SDAV (so it seems). I do not know enough about that.

MRI-picture has been added on oktober 17, 2013.

 


 Copyright 2000 - 2024 by RR