Onderzoek naar geslachtsverandering bij ratten

Onderzoek naar geslachtsverandering bij ratten is weinig tot niet gedaan. Het is een 'glad-ijs-gebied'. Niet alleen voor ratten, maar ook voor mensen. Onderstaand onderzoek komt van de hand van een arts die hier wel onderzoek naar gedaan heeft en de leeftijden die hij voor mensen noemt komen overeen met die van ratten (omgerekend in rattenleeftijden). Niemand die er het fijne van weet, maar dat het een genetische afwijking is, daar raak ik steeds meer van overtuigd.


Transseksualiteit komt met de jaren
https://www.volkskrant.nl/archief/transseksualiteit-komt-met-de-jaren~a733657/
Door Marc van den Broek 11 januari 2003, 00:00

Hersenen van transseksuele mannen vertonen vanaf het 20ste jaar een flink onderscheid in het deel dat de sekse-ontwikkeling stuurt. Dat krimpt, aldus een promovendus....

De gemiddelde transseksueel heeft er niet zoveel aan, maar het ontstaan van het gebied in zijn hersenen dat verschilt van dat van zijn seksegenoten, is verder in kaart gebracht. Het onderscheid ontstaat pas na de puberteit, iets dat hersenonderzoekers niet hadden verwacht. Medisch bioloog Wilson Chung is nog een beetje verbaasd over de uitkomst van zijn promotieonderzoek naar sekseverschillen in de hersenen.

'Bij ratten ontstaat het verschil in de eerste dagen na de geboorte. Bij de mens pas rond het twintigste levensjaar, althans in het gebied dat ik heb bestudeerd.' *


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een rat van 1,5 maand (6 weken oud) = plm. 12,5 jaar in mensenleeftijd (in de eerste periode, volgens hormonaal onderzoek)

Dat impliceert dat de rat bij :
- 08 weken (2 maanden) = 15 jaar en 3 maanden oud is,
- 10 weken (2,5 maand) = 20 jaar en 8 maanden oud is * en
- 12 weken (3 maanden) = 24 jaar en 9 maanden oud.

Over het algemeen wordt gesteld dat één rattenjaar staat voor 30 mensenjaren. Dat lijkt wat onwaarschijnlijk. Jaren geleden werden ratten met gemak vijf jaar oud. Dan is de ontwikkeling van de jonge rat en de oudere rat niet gelijk aan elkaar. Onderzoek hiernaar kan ik nergens vinden, behalve het bovenstaande. Waar het hier om gaat is de tijd dat het ritten gaat puberen. Daar zijn cijfers van bekend.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medisch bioloog Wilson Chung promoveerde op 15 januari 2003 aan de Universiteit van Amsterdam bij prof. Dick Swaab.Chung was ten tijde van zijn onderzoek verbonden aan het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek in Amsterdam. Die instelling heeft de afgelopen jaren een reputatie opgebouwd bij het in kaart brengen van sekseverschillen in de hersenen. Dat die er zijn, is onomstreden.

In 1995 komt de onderzoeksinstelling met de bevinding naar buiten dat de hersenen van transseksuelen anders zijn dan die van geslachtsgenoten. Transseksuelen zijn personen die het sterke gevoel hebben in het verkeerde lichaam te zijn geboren.De onderzoekers zien het verschil in een klein gebied (de BSTc), gelegen vlak bij de hypothalamus. Dat deel van de hersenen regelt onder meer het seksueel gedrag. De BSTc is bij vrouwen en transseksuele mannen (mannen die zich vrouw voelen) ongeveer de helft zo groot als bij mannen.Chung, nu verbonden aan de Colorado State University in de Verenigde Staten, heeft dat gebied verder onder de loep genomen. Wat veroorzaakt het verschil in de hersenen? De onderzoeker kreeg hersenweefsel van pasgeborenen, pubers en jong volwassenen, zowel mannen als vrouwen. Van elke persoon bepaalde hij het volume van het BSTc. Uit dit onderzoek blijkt dat de grootte van het gebiedje pas bij volwassenen verschilt, bij jonge kinderen en pubers is geen verandering te zien tussen man en vrouw.'Dit is de frappante uitkomst van mijn studie', zegt Chung.

* Hij bladert naar de grafieken met gegevens over de kern bij ratten. 'Daar zie je na twaalf dagen een verschil, als de ratten erg jong zijn.'De onderzoeker probeerde daarna te verklaren waarom de BSTc pas op latere leeftijd verschil vertoont. Hij ging ervan uit dat de grootte van het seksuele regelcentrum in de hersenen wordt bepaald door het afsterven van cellen (apoptose). 'Je moet je voorstellen dat de hersenen tijdens het leven worden geboetseerd. Op een bepaalde plek verdwijnt een stukje, elders komt er iets bij. Onder invloed of door het ontbreken van stoffen in het lichaam zetten de cellen zich aan om zelfmoord te plegen.' *


Het onderscheid tussen man en vrouw is een hormonenkwestie, dus logischerwijs keek Chung naar het mannelijk geslachtshormoon testosteron. Zijn onderzoek verschoof van menselijk weefsel naar dat van ratten. 'Ik heb een jaar lang in de hersenen van ratten zitten turen', denkt hij terug aan zijn werk van de afgelopen vijfenhalf jaar in Amsterdam.Hij keek bij vrouwtjes- en mannetjesratten naar de ontwikkeling van het BSTc-gebied. Chung onderzocht gecastreerde mannelijke ratten waarvan sommige testosteron kregen toegevoegd en andere niet. Ook gaf hij vrouwtjesratten mannelijke hormonen en keek wat er gebeurde.Van de ratten die testosteron krijgen of hebben, ontwikkelen de hersenen zich mannelijk; de mannelijke ratten die de stof wordt onthouden, krijgen vrouwelijke hersenen. Hoe het hormoon de hersencellen weet te beschermen tegen apoptose is nog niet duidelijk, zegt Chung. 'Dit is een voorbeeld van onderzoek dat meer vragen oproept dan beantwoordt.'

De vertaling van het resultaat van ratten naar de mens is moeilijk. Zowel mannelijke ratten als mensen van het mannelijk geslacht maken in de periode rond de geboorte veel testosteron aan. 'Bij ratten heeft dat onmiddellijk invloed op de BSTc', zegt Chung. Hij oppert dat het testosteron in de vroege jeugd de menselijke BSTc twintig jaar later kennelijk weet te beschermen tegen afbraak.Voor de transseksueel is dit waarschijnlijk een ver-van-mijn-bed-show. Maar dat kan veranderen. 'Testosteron is de sleutelfactor die de grootte van de BSTc bepaalt', zegt Chung stellig.
Copyright 2000 - 2023 by RR