Winkelratjes of een rat van een hobbyfokker, al of niet met stamboom...

 


Het verschil tussen een rat uit een rattery en uit de groothandel

Hierbij (vooraf) aangetekend dat er ook enkele grotere fokkers zijn die heel goed weten wat ze doen, medische kennis hebben en goed voor hun dieren zijn. De bakken worden regelmatig verschoond en er wordt goed nagedacht over de vervolgstappen in de vervolglijnen !!! In deze gevallen gaat het om mensen die op hobbymatige grond 'uit hun jasje gegroeid zijn' en op een moreel verantwoordde wijze met hun dieren werken (en leven). Dat vertaalt zich naar weinig vrije tijd en hard werken om hun dieren zo goed mogelijk te verzorgen. Vaak zijn dergelijke fokkers verbonden aan kleinere ratteries middels contacten op allerlei Knaagdierbeurzen, waardoor ze gaan functioneren als een connectie in het geheel van wat je kunt noemen 'de totale hobbyfok vss voormalig hobbyfokkers die uitgegroeid zijn tot een gepassioneerd bedrijfje'.

Het verschil tussen een ratteryrat en een rat opgegroeid in een groothandel, bestaat hieruit dat:
1. Een rat die geboren is in de groothandel, niet op jonge leeftijd met mensen in aanraking komt, anders dan 'alleen maar voor voer' en (vaak nog te jong ook) worden regelmatig veel te jong weggehaald bij hun moeder om verkocht te worden. Bovendien mag het voer ook niet duur zijn, omdat het 'winstgevende karakter van het fokbedrijf er dan afgaat....'
2. Er geen emotioneel menselijk contact is.
3. De huisvesting is vaak veel te klein, waardoor een moedertje nauwelijk veel ruimte heeft om haar 'eigen ding te kunnen doen' en als de rittens groter worden is de speelruimte beperkt of niet aanwezig (in het slechtste geval).
4. In veel gevallen is er geen achtergrond bekend van deze dieren.
5. Vrouwtjes teveel nesten achter elkaar krijgen (wat de rittens niet ten goede komt; dit werkt zwakte in de hand en gevoeligheid voor ziekten als luchtwegproblemen).

Een officiëel universitair onderzoek heeft aangetoond dat stress
de patronen van het DNA van jonge dieren al voor de geboorte aantast (in negatieve zin). Wat doet teveel jongen in een korte tijd voor een rattenvrouwtje en een minder goede verzorging (doordat een dier slechts gezien wordt als 'iets waar je geld mee kan verdienen) en ongeïnteresseerdheid in het beestje zelf, met het karakter en de gezondheid van het dier voor de rest van haar of zijn leven en met de jongen die hier uit geboren worden? Dit is niet vergelijkbaar met het opgroeien van ratten in een rattery (of een grotere hobby-ist met meer dieren) waar wel veel meer aandacht is voor de babies en de moeders.

Het contact met mensen op jonge leeftijd (zo ergens van een week of twee, tweeënhalf) geeft een vertrouwensbasis voor de jonge dieren naar mensen toe. Dit is de de eerste inprentperiode. Hij of zij zal zich emotioneel veel meer aan u kunnen hechten als hij weet wat het betekend om zich aan mensen 'te kunnen hechten'. Deze ratten hebben een enorme voorsprong op het gebied van de algemene gezondheid, conditie en op sociaal gebied.

Recent ontdekten wij dat er door sommige overheidsinstanties gedacht wordt dat een gemiddelde rattery meer dan honderd ratjes (en dan ben ik nog zuinig) op de markt brengt. Helaas is dit een fabeltje wat voor de meeste hobbymatige ratteries helemaal niet juist is. Vaak fokken ratteries (met een passie voor hun dieren) gemiddeld zo'n 4-8 nestjes op jaarbasis en dat is precies waarom deze beestjes ook heel anders op de pootjes staan. Dit is absoluut niet kostendekkend, maar het is een hobby. Als je hiervoor niet bereid bent tijd, energie en geld te investeren, dan kan je beter wat anders gaan doen als (ratjes) fokken. Ratten fokken (uberhaupt leven met dieren) vraagt een levensinstelling die niet overeenkomt met financiëel maatschappelijk gewin. Het is een passie of niet. De tijd die je in je jonge dieren steekt is het meest belangrijk voor hun hele leven. Daarvoor is het handiger wat kleiner te zijn. Nogmaals niets ten nadele van de gepassioneerde grotere fokker. Ze zijn ontzettend belangrijk voor de kleinere ratteries, maar de regels moeten wel in acht genomen worden qua gezondheid en hygiëne en het goed kunnen inschatten van de aard van een rat. Daar ontwikkel je een goed gevoel voor, of je nu klein bent of niet met je dieren. Alle respect dus voor de wat grotere fokker die dit doet en goede dieren op zijn verkooptafel heeft staan. We kunnen ze niet missen.


Stambomen

Voor de vraag over stamboomratten verwijs ik u naar Stambomen in het menu. Kort en krachtig kan ik hier over zeggen dat als je niet weet waar je een fout gemaakt hebt in de fok van je dieren, je die fout eindeloos kan blijven herhalen (en dat vaak ook zult doen, omdat je met meerdere dieren gemakkelijk iets over het hoofd ziet). Direct aan kunnen tonen waar een verkeerde kruizing gedaan is, maakt het gemakkelijker te lokaliseren waar bepaalde genen elkaar gekruist hebben en wat in de toekomst uitgesloten moet worden, om wat voor reden dan ook. Als je al je dieren op papier vermeldt hebt staan werkt dat bijzonder relaxed omdat je vrijwel niet iets hoeft te missen van de genetische samenstelling van je dieren. Bovendien is het heel prettig om exact terug te kunnen lezen (voor jezelf) welke kruizing je gedaan hebt in het verleden. Dat kan heel ver teruggaan en is erg waardevol. Aantekeningen hierbij blijven dan ook van onschatbare waarde. Belangrijk punt hierbij is dan wel dat die stambomen ook 100% naar eerlijkheid ingevuld moeten zijn. Je mag toch aannemen dat je als fokker er geen enkel belang bij hebt om hierin onwaarheden te vermelden. Als fokker heb je daar altijd jezelf mee en daarmee ook de rat en de nieuwe eigenaren. :(
2018 - 2019 by Rattery R&R