Onze richtlijnen

 

Onze rattennestjes worden volgens de volgende richtlijnen gefokt:

1. Een rattenvrouwtje krijgt haar eerste nest als de ruimte in het bekken en de algehele conditie en bouw goed is. Minimale leeftijd hiervoor is 6-7 maanden oud. Een tweede nest zal sporadisch gebeuren, maar daar moet dan ook een zeer dringende reden voor zijn. Er zal dan tenminste toch een rustperiode tussen moeten liggen van minimaal 10-12 weken. Vooropgesteld dat zo'n vrouwtje een goed karakter heeft. Anders wordt er sowieso niet gefokt met zo'n vrouwtje.

Op het moment van dekking weegt een vrouwtje minimaal 300-400 gram. Dat is het minimale gewicht op een leeftijd van zes maanden oud, volgens de internationale fokkersrichtlijn.

Wij geloven in een manier van fokken die sterke ratten oplevert met een buigzaam karakter. Sterke ouders brengen sterke jongen voort. Omdat we met levende have werken hebben we altijd een keus in het maken van de ouders en daar zijn we erg strikt in. We hebben regelmatig ratten die hogere leeftijden halen. Deze zijn bepalend voor de nafok.

2. Zijn de jongen geboren, bepaald moeder wanneer de jongen wegmogen. De mannetjes zal ze ergens tussen de 4 - 4,5 weken oud wegduwen bij het drinken (is onze ervaring). De moeder begeleidt ze dan vaak nog wel bij het zelfstandig eten. Dit proces begint vaak al op jongere leeftijd. Moeder besluit dat het genoeg is geweest. Dit geeft de beste garantie op een sterke rat, omdat de voedingsstoffen in de melk tot aan het eind doorgegeven worden aan de jongen.

De rittens moeten bij uitplaatsing zelfstandig zijn als ze naar de nieuwe eigenaren gaan. Dit tijdstip ligt tussen de 5,5 - 6 weken. Het gewicht is bij ons vaak niet van toepassing bij uitplaatsing, omdat dat vaak al met vijf weken tussen de 85-100 gram ligt. Dit is bijna standaard in onze eigen foklijnen. Nieuwe foklijnen kunnen hier enigszins van afwijken. Ratten nemen genetisch de opbouw van gewicht in de genetische informatie mee. Ook al zal goede voeding wel bijdragen aan een beter gewicht.

3. De mannetjes waar ik mee fok, zijn minimaal een half tot één jaar oud , hebben nooit iets gemankeerd en komen uit een foklijn waar ik door afkomst garant voor sta (veel foklijnen zijn al zes tot tien jaar in mijn bezit). Nieuwe fokmannetjes zijn ouder als anderhalf jaar oud, als ze mogen dekken, als ik niet weet wat de foklijnen gedaan heeft bij andere hobbyfokkers. Pas dan kan ik beoordelen of ze 100% gezond zijn geweest en of het karakter goed is gebleken in deze periode. Bij enige vorm van twijfel waarover dan ook, mogen mannen (uit wat voor lijn dan ook) niet dekken !

Het voordeel van eigen ratten is hierbij altijd dat ik de ouders, grootouders en overgrootouders (van mijn basislijnen tot 2002) ken en hiervan notities heb gemaakt hoe deze dieren het gedaan hebben in de tijd dat zij leefden.

4. Mijn dieren krijgen biologische kruiden en vers voer van nauwelijks een maand oud. Een niesje behandel ik met natuurlijke middelen als er een lichte verkoudheid in het spel is. In mijn optiek is een sterke rat een rat die voornamelijk uit zichzelf en met hulp van voor de hand liggende medicamenten en kwalitatief goede en veelzijdige voeding ( !! ) een ziekte kan overwinnen. Virussen of heftiger verkoudheden ga ik te lijf met natuurlijke middelen (al of niet in combinatie met Antibioticum), maar voorwaarde hierbij is dat ze (voornamelijk) zelf hierover heen kunnen komen op eigen kracht. Wij geloven in een combinatie van synthetische en natuurlijke middelen. Een combinatie van deze twee type middelen is een goed werkende manier om ratten weer op de pootjes te krijgen in geval van verkoudheden en andere aandoeningen. Veel van onze ratten hebben eigenlijk ook nog nooit Antibiotica nodig gehad om over een verkoudheid heen te komen. Ook heb ik meegemaakt dat ratten middenoorontstekingen uit zichzelf al hadden opgelost in een vroeg stadium. Waar dat niet het geval was, hebben we geholpen met Propolis. Dit was vaker effectief genoeg om niet naar Antibioticum te hoeven grijpen. Zelfs een oudje van vier jaar oud heeft het op die manier gered.

Je hebt overigens niet altijd het geluk dat een rat het red, maar het aantal overlijdensgevallen door ziekte kan teruggebracht worden naar minimaal, met goede voeding en (vroegtijdig) ingrijpen met natuurlijke kruiden en/of chemische geneesmiddelen (in de combinatie daarvan). Bezuinigen op goed voer betaal je meestal terug in medische kosten of de rat leeft korter (maar dat geldt ook voor ons mensen). Wordt er niet voldaan aan deze voorwaarden, dan is een rat sowieso veel bevattelijker voor ziekten.

5. Een rat mag altijd (kosteloos) terugkomen als er niet meer voor gezorgd kan worden. Wij houden er niet van om door ons gefokte ratjes terug te vinden op de Marktplaats of in de opvang.

6. We fokken met ratten die zo goed als onverwant zijn, bij voorkeur met import (als we daar aan kunnen komen) en vijfde/zesde generatie rattenmannen. Dan geldt een bloedlijn weer als vers, door de verschillende inkruizingen. We hechten waarde aan 'individuele ratten' (uit bestaande foklijnen) van 'individuele nationale en internationale fokkers' die bewezen hebben dat ze goede leeftijden halen in gezondheid, met een goed karakter. Niet minder belangrijk hierbij is dat goed gevoerde en gefokte ratten een steviger immuunsysteem blijken te hebben waardoor je met natuurlijke middelen alleen al vaak het probleem al opgelost hebt of zelfs kunt voorkomen (door preventief kruiden en kruidengerelateerde tincturen). Genetisch nemen ratten alles mee van de ouders, dus ook de verschillende anti-stoffen die de ouders aangemaakt hebben. Dat is een voordeel waar je mee moet werken binnen je foklijnen. Dit is de ervaring van 16 jaar fokken

We doen niet aan 'cullen' (nestgrootte-beperking door het euthaniseren van jonge rittens).

7. Ik fok niet met opvang- en winkelratten, naakt- of fuzzratjes, omdat er in de regel geen achtergrond van bekend is. Als een naakt- of fuzzrat een bloeding heeft, moet je ze noodzakelijk warm houden, dat kan niet de bedoeling zijn.

Doordat er van winkel- en opvangratten geen achtergrond bekend is, worden onnodige risico's gelopen met de nafok van deze ratten. Is het niet in de eerste generatie daarna, dan kan het altijd nog fout gaan drie of vier generaties later.

Verder ben ik van mening dat de schoonheid (hoge punten bij shows etc.) van een rat niet hoeft te betekenen dat een rat ook sterk of goed van karakter is. Een rat moet gekozen worden op zowel sterkte als een goed karakter en als ze zowel sterk zijn als redelijk tot goed van karakter, dan kies ik voor het beste karakter.

Ik doe ook niet aan lijnteelt om (koste wat kost) een bepaalde prachtige kleur of ondersoort rat te fokken. Lijnteelt wordt door een aantal mensen wel gebruikt om een bepaalde kleur te verkrijgen of de bouw vast te zetten. Dat kan je een keer doen met een 1e en een 5e generatie rat uit een zelfde lijn, maar vervolgens moet je dan wel een genetisch sterk rat inkruizen uit een totaal andere foklijn. Als een rat een bepaalde kleur of ondersoort niet of nauwelijks meedraagt in de genen, begin er dan ook maar niet aan om middels sluipwegen toch dit te willen bereiken. Het lijkt sneller te gaan, maar de rat heeft het dan vaker niet van zichzelf en je haalt alleen maar de genetische ziekten boven, die anders in de marge gebleven waren of er uitgefokt zouden zijn geweest.

Het is veel veiliger te fokken met stevige ratten die die bouw (of die bewuste kleur) die je zoekt, in hun genenpakket met zich meedragen. Een rat toont wat hij bij zich draagt aan genetisch materiaal en niets anders.

8. Van elke rat die bij ons in huis woont, hebben we minimaal 4-18 generaties stamboom staan, die zo ingekeken kunnen worden. Meegeven van een stamboom doen we alleen aan fokrittens als achtergrondinformatie, voor diegene die dat nodig heeft voor de opbouw van foklijnen in een eigen groep fokdieren.

9. Onze eigen ratten zitten nooit in kleine verblijven, met uitzondering van tijdelijke huisvesting, voorafgaand aan nieuwe kooien (die op dat moment in aanbouw zijn) waardoor ze tijdelijk even wat kleiner zitten. Dit is onder normale omstandigheden niet de gewoonte.

10. Ons beleid in 'tijdelijke reserveringen' is dat als we te lang niets meer horen van een mogelijk toekomstige eigenaar, de ratten dan doorschuiven naar iemand die wel reageert. We handelen altijd in het belang van de ratjes zelf.

Bij koppeling aan een bestaande groep ratten, vinden we dat het reeds bestaande groepje ratten bij voorkeur aan zou moeten geven welke nieuwe rat in de groep er bij past. We zouden het daarom op prijs stellen om bij koppeling de complete groep bij elkaar te zien en samen met de eigenaar te besluiten welke rat er aan de groep toegevoegd zou kunnen worden en welke beslist niet. De 'groep beslist hierin als eerste' is ons advies hierbij.

Richtlijnen zijn opnieuw (verkort) opgesteld aan de hand van de oude richtlijnen begin 2012, verder uitgewerkt op
- 12 december 2013
- 25 januari 2017

 

Extra aantekening hierbij: Wij gaan uit van respectvolle houding jegens de werkwijze van andere fokkers, voor zover de gezondheid van de ratten hier niet bij inschiet, de ratten een goed leven hebben en er mooie leeftijden behaald worden in de rattenbestanden. Wij hebben tussen 2000-2012 leren fokken van een goede fokker die zijn sporen verdient heeft in de fokwereld. 


 Copyright 2000 - 2024 by RR